شما اینجا هستید

تمدید فراخوان طرح های پژوهشی سال 1400

تمدید فراخوان طرح های پژوهشی سال 1400

تمدید فراخوان  طرح های پژوهشی سال 1400

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری  با عنایت به درخواست اعضای هیات علمی دانشگاه ها و محققان،فراخوان نیازهای پژوهشی سال 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به شرح ذیل تمدید گردید. از اعضای هیات علمی دانشگاه‏‏‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دعوت می شود، در صورت تمایل جهت ارائه پروپوزال، دریافت فرم طرح نامه و فرم شرح خدمات نیاز پژوهشی(RFP) اقدام نمایند. ضمنا در این فراخوان توجه به نکات ذیل ضروری است:

1‏‏-پروپوزال ها در چارچوب فرمت یکسان و استاندارد به شرح ذیل، تکمیل گردد. دریافت طرح نامه هایی که خارج فرم استاندارد تکمیل شوند، میسر نخواهد بود.

2‏‏-  مهلت ارسال پروپوزال ها  مورخ 1400/07/01 تمدید می گردد.

3‏- پژوهشگرانی که در فراخوان های پژوهشی سال های گذشته، موفق به اتمام طرح تحقیقاتی و انجام تعهدات خود نشده اند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

4‏‏-پروپوزال ها توسط محقق تکمیل و پس از امضاء به آدرس: قزوین‏‏- چهار راه عمران – خیابان شهید عباس پور ‏‏- گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد، درصورت عدم مراجعه حضوری و وجود نقص در پروپوزال، بررسی آن امکان پذیر نخواهد بود.

جدول عناوین نیازهای پژوهشی

فرمت پروپوزال

شرح خدمات نیازهای پژوهشی (RFP)