شما اینجا هستید

دومین فراخوان طرح های پژوهشی سال 1400

دومین فراخوان طرح های پژوهشی سال 1400

دومین فراخوان  طرح های پژوهشی سال 1400

به گزارش مرکز آموزش پژوهش های توسعه و آینده نگری  

باسلام و احترام؛

     به استحضار می رساند نیازهای های پژوهشی استان قزوین به شرح جدول پیوست در جلسه مورخ 1400/06/04 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسید. لذا از اعضای هیات علمی آن دانشگاه‏‏‏/ مرکز تحقیقاتی دعوت می شود در صورت تمایل جهت ارائه پروپوزال و دریافت فرم طرح نامه، به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی استان قزوین به آدرس  https://research.erqz-mporg.ir مراجعه فرمایند. مساعدت جنابعالی در اطلاع رسانی دومین فراخوان فوق به اساتید آن دانشگاه‏‏‏/ مرکز تحقیقاتی، موجب امتنان خواهد بود. ضمنا در این فراخوان توجه به نکات ذیل ضروری است:

1‏-پروپوزال ها در چارچوب فرمت یکسان و استاندارد (قابل دسترسی در سایت فوق الذکر)، تکمیل گردد. دریافت طرح نامه هایی که خارج فرم استاندارد تکمیل گردند، میسر نخواهد بود.

2‏- حداکثر مهلت ارسال پروپوزال ها  مورخ 02‏‏/10‏‏/1400 می باشد.

3- پژوهشگرانی که در فراخوان های پژوهشی سال های گذشته، موفق به اتمام طرح تحقیقاتی و انجام تعهدات خود نشده اند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

4‏-پروپوزال ها توسط محقق تکمیل و پس از امضاء به آدرس: قزوین‏- چهار راه عمران – خیابان شهید عباس  پور ‏- گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد، درصورت عدم مراجعه حضوری و وجود نقص در پروپوزال، بررسی آن امکان پذیر نخواهد بود

جدول نیاز های پژوهشی

فرمت پروپوزال

شرح خدمات