شما اینجا هستید

تمدید فراخوان طرح های پژوهشی سال 1401

تمدید فراخوان طرح های پژوهشی سال 1401

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری: 

  نیازهای های پژوهشی استان قزوین به شرح جدول ذیل در  كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان قزوین به تصویب رسید. از اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و بهداشتی و  علوم کشاورزی و محیط زیست، دعوت می شود به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی در این فراخوان شرکت فرمایند. ضمنا در این فراخوان توجه به نکات ذیل ضروری است:

1‏‏-پروپوزال ها(طرح نامه ها) در چارچوب فرمت یکسان و استاندارد به شرح ذیل و  قابل دسترسی در این سامانه تکمیل گردد. بررسی طرح نامه هایی که خارج فرم استاندارد تکمیل شوند، میسر نخواهد بود.

2‏-پروپوزال ها در قالب شرح خدمات (RFP)به شرح ذیل و  قابل دسترسی در این سامانه تکمیل گردد. بررسی طرح نامه هایی که  مطابق با محتوای شرح خدمات تکمیل نگردند، میسر نمی باشد.

3‏- پژوهشگرانی که در فراخوان های پژوهشی سال های گذشته، موفق به اتمام طرح تحقیقاتی و انجام تعهدات پژوهشی (ارائه دو نسخه گزارش پژوهشی نهایی چاپ و صحافی شده، فایل گزارش نهایی، فایل مقاله علمی‏- پژوهشی از پژوهش و کد خاتمه طرح) نشده اند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

4‏- محققان جهت شرکت در فراخوان لازم است مشخصات خود را در سامانه نظام ایده ها و نیازها( نان) به آدرس اینترنتی https:‏/‏/nan.ac  درج و ثبت نام نمایند.

5‏-به منظور ارتقای علمی پروپوزال ها، پژوهشگران در خصوص انطباق رشته و گرایش تحصیلی خود و اعضای تیم تحقیقاتی، ذکر شده در شرح خدمات به شرح ذیل دقت نمایند.

6‏- به منظور ارتقای کیفی پروپوزال ها محققان در صورت تمایل می توانند با مدیران دستگاه های بالقوه بهره بردار از نتایج تحقیق، در چارچوب مقررات آن دستگاه راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند.

‏7‏- مهلت ارسال پروپوزال ها تا مورخ 25‏‏‏/08‏‏‏/1401 تمدید گردید.

8‏-پروپوزال توسط محقق تکمیل و پس از امضاء به گروه پژوهش و آینده نگری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین به آدرس: قزوین‏‏- چهار راه عمران خیابان شهید عباس پور‏‏- تلفن 02833320088  ارائه گردد، درصورت عدم مراجعه حضوری و وجود نقص در پروپوزال، بررسی آن امکان پذیر نخواهد بود.

جدول نیازهای پژوهشی

فرمت پروپوزال

شرح خدمات (RFP)