شما اینجا هستید

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

پروپوزال های دریافتی در فراخوان سال 1398 مورد داوری قرار گرفت و طرح های پژوهشی به شرح مشخصات ذیل به تصویب کمیته هفت نفره سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین رسید.

طرح های پژوهشی مصوب سال 1398.pdf