شما اینجا هستید

دومین نمایشگاه آنلاین کار


پ, 08/01/1399 - 09:20 -- hmasah
دومین نمایشگاه آنلاین کار

دومین نمایشگاه آنلاین کار

دومین نمایشگاه آنلاین کار
دومین نمایشگاه آنلاین کار-به آدرس https://edu-ikiu.talentcoach.ir/fair/18

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

به مناسبت هفته پژوهش دومین نمایشگاه آنلاین کار شنبه 13 آذر 1400 به مدت 10روز به آدرس ذیل قابل دسترسی می باشد.

https://edu-ikiu.talentcoach.ir/fair/18