شما اینجا هستید

اخبار اطلاعات پژوهشیدومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
پ, 08/01/1399 - 09:20 -- hmasah

دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعتآینده پیش رو-کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران
د, 09/13/1396 - 08:58 -- mohammadhadi

آینده پیش رو- کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران
آینده پیش رو- کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران