شما اینجا هستید

پژوهشنامه مطالعات کاربردی قزوین


پژوهشنامه مطالعات کاربردی  قزوین
ش, 10/09/1402 - 10:07 -- mohammad

پژوهشنامه مطالعات کاربردی قزوین

پژوهشنامه مطالعات کاربردی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دو سری از پژوهشنامه مطالعات کاربردی جهت بهره برداری پژوهشگران منتشر گردید.