شما اینجا هستید

پژوهشنامه مطالعات کاربردی قزوین


س, 07/18/1402 - 09:45 -- mohammadhadi

پژوهشنامه مطالعات کاربردی قزوین

پژوهشنامه مطالعات کاربردی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دو سری از پژوهشنامه مطالعات کاربردی جهت بهره برداری پژوهشگران منتشر گردید.