شما اینجا هستید

پژوهشنامه مطالعات کاربردی قزوین


پژوهشنامه
پ, 08/01/1399 - 09:45 -- mohammadhadi

پژوهشنامه مطالعات کاربردی قزوین

پژوهشنامه مطالعات کاربردی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دو سری از پژوهشنامه مطالعات کاربردی جهت بهره برداری پژوهشگران منتشر گردید.