شما اینجا هستید

برگزاری مراسم هفته نکوداشت پژوهش و فناوری در قزوین


د, 09/13/1396 - 08:58 -- mohammadhadi

برگزاری مراسم هفته نکوداشت پژوهش و فناوری در قزوین

برگزاری مراسم هفته نکوداشت پژوهش و فناوری در قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

برگزاری مراسم هفته نکوداشت پژوهش و فناوری در قزوین