شما اینجا هستید

اداره کل راه و شهرسازی استان

نام: 
اداره کل راه و شهرسازی استان
شهر: 
قزوین
شهرستان قزوین
قزوین

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
1300.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
100
وضعیت طرح: طرح خاتمه یافته و طرح اولویت دار