شما اینجا هستید

محمد حسین هادی تواتری

نام: 
محمد حسین
نام خانوادگی: 
هادی تواتری
کد ملی: 
0046978348
محل کار: 
مرکزتحقیات و آموزش کشاورزی و منابع ئطبیعی استان
تلفن: 
33358003
علایق پژوهشی: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
200.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: طرح خاتمه یافته و طرح اولویت دار