شما اینجا هستید

تشخیص و درمان مدل سلولی سرطان سینه با استفاده از نانو ذرات طلا میله ای کونژوگه با پپتید مشتق شده از آزورین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

در قرن اخیر از بین دلایل بیشمار مرگ و میر در جهان , یکی از بیماری های اصلی که باعث مرگ می شود ، سرطان است . هر ساله بیش از نصف میلیون ها نفری که  در سرتاسر جهان به عنوان مبتلایان به سرطان تشخیص داده می شوند , به دلیل این بیماری جان خود را از دست می دهند  امروزه یک فرضیه و یا الگوی جدید برای کشف داروی سرطان تحت عنوان داروهایی که دارای عملکرد بر علیه چند هدف هستند، توسعه یافته است . بنابراین جهت غلبه بر مقاومت دارویی در درمان سرطان نیاز به نسل جدید دارو ها کاملا واضح و ضروری به نظر می رسد  

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
علوم میان رشته اى - بین علوم پایه با علوم بالینی - مقابله با انواع اعتیاد - ایمنى غذایى - امنیت غذایى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
مطالعات کاربردی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان قزوین.
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
5ماه
هزینه پیش بینی شده
500.00میلیون ریال

چکیده

امروزه استفاده از نانوتکنولوژی در درمان سرطان به عنوان یک تکنیک کاربردی تلقی می‌شود. در این میان نانومیله‌های طلا به علت داشتن ابعاد و اندازه مناسب جهت اتصال نانوداروها مانند پپتیدهای نفوذپذیر به سلول و همچنین جذب تابش لیزر مادون قرمز و ایجاد پدیده هایپرترمیا مورد توجه قرار گرفتند. در این مطالعه نانومیله‌های طلا با روش بدون بذر سنتز شده و پس از اتصال با پلی‌لینکر با رده سلولی نرمال و سرطانی پستان مواجهه شدند تا اثر درمانی آن بر سرطان پستان (MCF-7) مورد ارزیابی قرار گیرد. با استفاده از طیف‌های اسپکتروفتومتری (UV-VIS)، تبدیل فوریه به مادون قرمز (FTIR)، پراکندگی نور دینامیکی (DLS)، عکس میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پتانسیل زتا ویژگی‌های مرحله‌ای نانومیله‌های طلا به تنهایی، نانومیله‌های طلا با پلی لینکر مورد تایید قرار گرفت. سپس با استفاده از تست MTT و تابش لیزر مادون قرمز (NIR) میزان سمیت نانومیله‌های طلا مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج مطالعه اتصال پلی‌لینکر به نانومیله‌های طلا و جایگزینی آن با CTAB به عنوان یک سورفاکتانت دولایه‌ای با سمیت بالا و تابش لیزر مادون قرمز (NIR) موجب مرگ سلولی در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) خواهد شد. نتایج مطالعه حال حاضر با کاهش سمیت نانومیله‌های طلا متصل به پلی‌لینکر (SH-PEG7500-NH2) در آزمون رنگ‌سنجی MTT، افزایش میزان زنده ماندن رده سلولی MCF-7 در غلظت‌های پایین‌تر و همچنین افزایش میزان مرگ سلولی پس از تیمار با نانومیله‌های طلا-پلی لینکر پس از مواجهه با لیزر مادون قرمز (NIR) نشان‌دهنده افزایش اثربخشی این ترکیبات بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7 می‌باشد.