شما اینجا هستید

طرح اطلس مخاطرات جوی استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

آب و هوای مخرب یک رویداد یا پدیده هواشناسی حدی است که تهدیدی واقعی برای زندگی  و دارائی بشر محسوب می شود.مخاطرات آب و هوایی معمولا بصورت ناگهانی و مخرب بوده و زمان کافی برای واکنش به آن وجود ندارد. بارش سنگین،بادهای شدید، تگرگ، یخبندان، سرمازدگی، طوفان تندری ، طوفان های گرد و غبار، کولاک و مه مهمترین پدیده هایی هستند که هر ساله بر عملکرد حوزه های کشاورزی، حمل و نقل، صنعت، عمران و مدیریت خدمات شهری استان قزوین اثر گذار بوده و خسارات فراوانی بهمراه دارند.البته خشکسالی و امواج گرمایی نیز پدیده های مخربی هستند که ماهیت تدریجی داشته و بیشترین تاثیر و فشار را بر حوزه های کشاورزی، منابع آب و محیط زیست استان وارد می کنند.نخستین گام جهت مقابله با مخاطرات جوی، شناسایی توزیع فضایی آن است. منظور از توزیع فضایی، شناسایی فراوانی زمانی و مکانی مخاطرات و تفسیر و استدلال رخداد آن ها در یك مکان مشخص است زیرا هر مخاطره در هر مکان، ویژگیهای خاص آن مکان را دارد و راه مقابله با آن با سایر نقاط متفاوت است. بنا بر این شناسایی توزیع فضایی و قدرت پدیده های مخرب جوی برای ارزیابی ریسک قابل اطمینان محلی و همچنین اثربخشی در پیشگیری و کاهش بلایای آب و هوایی بسیار مهم است. این پژوهش بر آن است که با ارائه تصویری روشن از توزیع فضایی مخاطرات جوی و تاثیر شرایط محلی در وقوع و شدت هر یک از پدیده ها ی مخرب بعنوان منبع مطالعاتی ارزشمند در ارتقاء پیش بینی های هواشناسی، برنامه ریزی های مدیریت بحران، جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی، شرکت آب منطقه ای و  شهرداری های استان قزوین  مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس علاوه بر محور پژوهشی انتخابی (امنیت قضایی و تقویت نظام مدیریت بحران) به برخی دیگراز اولویت های پژوهشی استانی مرتبط با  موضوع نیاز پژوهشی به شرح ذیل اشاره می گردد:1- محور پژوهشی نظام شهری و روستایی: راهکارهای مقاوم سازی سکونتگاههای شهری و روستایی به منظور کاهش بلایای طبیعی. 2- محور حمل و نقل و توسعه ارتباط داخلی و بین المللی: شناسایی عوامل موثر بر افزایش امنیت جاده ای در استان.3- کشاورزی در راستای بهره برداری مناسب از منابع آب و خاک : تهیه اطلس مخاطرات اقلیمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
ايجاد وتقويت نظام هاي کارآمد کنترل ومديريت بحران پديده هاي طبيعي با بهره گيري از فناوري‎هاي نوين افزایش ایمنی مراکز زیست و فعالیت و ارتقای توان مدیریت بحران در مقابل حوادث و بلایای طبیعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
18ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند