شما اینجا هستید

بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر رشد تورم و بیکاری استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

 

اجرای طرح هدفمند سازی یارانه­ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی با توجه به تأثیری که بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف بخش خصوصی، سرمایه­گذاری و تولید و به تبع آن بر تورم و رشد اقتصادی می­گذارد، از اهمیت بسزایی در اقتصاد برخوردار است. با توجه به اینکه قیمت گذاری حامل­های انرژی در اقتصاد ایران از سوی دولت صورت می­گیرد و این قیمت گذاری همواره پایین­تر از قیمت­های جهانی بوده است؛ لذا تعدیل و اصلاح قیمت حامل­های انرژی -که در قالب طرح هدفمند سازی یارانه­ها از آذرماه سال 1389 در اقتصاد ایران شروع شد- اثرات انکار ناپذیری بر تورم و رشد اقتصادی داشته است. از طرفی با توجه به تفاوت موجود در ساختار اقتصادی استانهای کشور، لزوم مطالعه مجزای هریک از استانها در خصوص میزان تأثیری که اصلاح و تعدیل قیمت­ حامل­های انرژی بر شاخص­های تورم و رشد اقتصادی در برش استانی دارند، احساس می­شود.همچنین این مطالعه در راستای سیاستگذاری در خصوص هر استان و ارائه راهکارها و توصیه­های سیاستی مناسب در برش استانی، ضروری به نظر می­رسد.

 

 

 

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
بررسي آثار افزایش قیمت حامل‌هاي انرژي بر رشد تورم و بيكاري استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند