شما اینجا هستید

اقتصاد کلان

بررسي آثار افزایش قیمت حامل‌هاي انرژي بر رشد تورم و بيكاري استان
درجه اهمیت: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
200.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
100
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار