شما اینجا هستید

پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

شهر: 
شهرستان قزوین
آدرس: 
قزوین ، انتهای خیابان نوروزیان ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
تلفن: 
33901732