شما اینجا هستید

دانشگـاه آزاد اسلامـي قـزويـن

شهر: 
شهرستان قزوین
آدرس: 
قزوین- جاده باراجین - دانشگـاه آزاد اسلامـي قـزويـن.
تلفن: 
33665275

پژوهشهای مرتبط

هزینه پیش بینی شده:
199.00میلیون ریال
جمع امتیازات:
95
وضعیت طرح: طرح در حال اجرا و طرح اولویت دار