شما اینجا هستید

مجید گل محمدی

نام: 
مجید
نام خانوادگی: 
گل محمدی
کد ملی: 
4323389809
محل کار: 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
تلفن: 
33340808
علایق پژوهشی: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
315.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
30
وضعیت طرح: طرح در حال اجرا