شما اینجا هستید

علیرضا فراست

نام: 
علیرضا
نام خانوادگی: 
فراست
کد ملی: 
1111111111

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
350.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
30
وضعیت طرح: طرح در حال اجرا