شما اینجا هستید

پیگیری پرونده ثبت جهانی کاروانسرای سعد السلطنه و تهیه طرح جامع مناسب سازی فضا و امکانات بازار مطابق با استانداردهای جهانی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

ثبت جهانی این بازار می تواند به مطرح شدن استان و شهر قزوین در جهان و ارتباطات گسترده اقتصادی بیانجامد و این مطلب در ورود گردشگران به استان و تبادلات تجاری کمک شایانی می نماید.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
حکمت و فلسفه هنر - هنرهای اسلامی ایرانی - هنرهای مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس – اقتصاد هنر - فیلم و سینما – رسانه هاى مجازى با تأکید بر پویانمایی و بازی هاى رایانه ای - معماری و شهرسازى اسلامی- ایرانی - موسیقى سنتى و بومى ایران – ادبیات، شعر و داستا ن نویسى - طراحی هنرى ایرانی اسلامی و لباس و فرش ایرانی
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای حفظ ، احیاء ، مرمت و حراست از میراث فرهنگی ارزشمند استان قزوین.

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند