شما اینجا هستید

بررسی طرح ساخت فیلتر سر سرنگی PTFE قطر 15mm و سایز 0.2 میکرومتر

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به مشکلات تهیه اقلام مصرفی وارداتی نظیر افزایش مداوم قیمت ها، تقلبی بودن و قیمت بالای اقلام وارداتی؛ تولید داخلی این اقلام که دارای کیفیت مناسب باشند می تواند به کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی و کاهش هزینه ها منجر شود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
داروهاى جدید و نوترکیب - مدیریت اطلاعات و دانش سلامت - طب سنتى - تجهیزات پزشکى - سلولى و مولکولى - ژن درمانى – فراورده هاى زیستی - فناورى تغذیه
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر
دستگاه اجرایی متقاضی

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند