شما اینجا هستید

پژوهش و مطالعات تکمیلی باستان شناسی دولتخانه صفوی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

نظر به اهمیت جایگاه دولتخانه صفوی در تاریخ شهر قزوین و همچنین بافت تاریخی آن شناخت دقیق این سایت تاریخی بسیار ضروری به نظر می رسد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
حکمت و فلسفه هنر - هنرهای اسلامی ایرانی - هنرهای مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس – اقتصاد هنر - فیلم و سینما – رسانه هاى مجازى با تأکید بر پویانمایی و بازی هاى رایانه ای - معماری و شهرسازى اسلامی- ایرانی - موسیقى سنتى و بومى ایران – ادبیات، شعر و داستا ن نویسى - طراحی هنرى ایرانی اسلامی و لباس و فرش ایرانی
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
تصویر سازی و مستندسازی مشاهیر و مکاتب فلسفی و فرهنگی و هنری قزوین.

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند