شما اینجا هستید

تدوین طرح توسعه گردشگری استان قزوین شامل زیرمجموعه مناطق خاص

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
حکمت و فلسفه هنر - هنرهای اسلامی ایرانی - هنرهای مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس – اقتصاد هنر - فیلم و سینما – رسانه هاى مجازى با تأکید بر پویانمایی و بازی هاى رایانه ای - معماری و شهرسازى اسلامی- ایرانی - موسیقى سنتى و بومى ایران – ادبیات، شعر و داستا ن نویسى - طراحی هنرى ایرانی اسلامی و لباس و فرش ایرانی
موضوع پژوهش:
زیر محور
تهیه طرح جامع گردشگری استان قزوین شامل زیرمجموعه مناطق خاص.
هزینه پیش بینی شده
1500.00میلیون ریال
مجری طرح

چکیده

توسعه گردشگری، یکی از معیارهای اساسی رشد اقتصادی و توسعه­ یافتگی شهرها و روستاها است که در سال­ های اخیر و با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور موردتوجه قرارگرفته است. استان قزوین نیز با توجه پتانسیل بالا در خصوص جذب گردشگر و توسعه­ ی گردشگری از این امر مستثنا نیست. در این پروژه ابتدا به بررسی وضعیت کالبدی مناطق منتخب (لاله الموت، کاروانسرای هجیب، آبگرم خرقان، یله گنبد و اوان) پرداخته می‌شود و سپس بررسی اسناد بالادستی صنعت گردشگری و موانع جذب گردشگر در مناطق مذکور، و در ادامه با مصاحبه با ذینفعان، نقاط قوت و ضعف شناسایی گردید و کدگذاری‌های لازم (باز، محوری، گزینشی و عددی) توسط نرم‌افزار MAXQDA 10  صورت گرفته و درنهایت با توجه به ویژگی‌ها، نقاط قوت و ضعف موجود در مناطق، به طرح‌های قابل‌اجرا در قالب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در مناطق منتخب اشاره‌شده و گزارش تصمیم برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌گردد.