شما اینجا هستید

عارضه یابی و تدوین استراتژی های توسعه صادرات کاشی و سرامیک قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

عنوان طرح پیشنهادی:

عارضه يابي و تدوین استراتژی های توسعه صادرات كاشي و سراميك استان قزوين

مقدمه:

قزوين با جمعيتي بالغ بر 1.2 ميليون نفر و مساحتي بيشتر از 16000 كيلومتر مربع و
بر خورداري از موقعيتي استراتژيك در نزديكي تهران به عنوان يكي از بهترين استانهايي كه
 مي تواند بخشي از دغدغه دولت محترم را در جذب سرمايه ها و صنايع متمركز در تهران پوشش دهد و نيز همجواري با استانهاي مازندران و گيلان از شمال و همدان و زنجان از غرب ، استان مركزي از جنوب و تهران از شرق اين امكان منحصر بفرد را دارد كه به عنوان قطب صنعتي و كشاورزي در كشور مطرح گردد. سابقه صادرات استان به كشور هايي مانند
عراق، هلند، افغانستان ، امارات ، پاکستان ، ترکمنستان ، ترکیه ، ازبکستان ، ارمنستان ، تاجیکستان ، آذربایجان پشتوانه خوبي را براي استان در زمينه صادرات فراهم آورده است . با اين همه، مطالعه روند های صادراتی استان در ساليان اخير نشان دهنده آن چيزي نيست كه از اين استان با تمام پتانسيل هايش انتظار
مي رود . مقاومت خریداران، ظهور رقبای جدید و توانمند و بعضا با انگیزه از يك سو، قدرت صادراتی سالهای متمادی تجار و صادرکنندگان این استان را به چالش کشیده است متاسفانه ضعف استرات‍ژي هاي توسعه اي و كاربردي كه قابليت استفاده موثر در  دنياي رقابتي امروز را براي صادركنندگان فراهم آورد از سوي ديگر سبب شده است كه به جايگاه شايسته صادرات استان نرسيم . چه باید کرد؟ از این رهگذر و به منظور شناسایی توانمندیها و نقاط ضعف صادرکنندگان و نهادهای حمایتی استان از یک سو و احصای فرصتها و تهدیدات محیط رقابتی بیرونی از سوی دیگر به این پژوهش خواهیم پرداخت.  ما حصل موارد فوق کشف مشکلات و تنگنا های صادراتی كاشي و سراميك از یک سو و تدوین راهکارهای توسعه ای جهت ارتقای جایگاه صادراتی استان در اين زمينه از سوی دیگر خواهد بود.

معرفی اجمالی طرح:

            فاز نخست این طرح با مطالعه، بررسی و کنکاش در خصوص شناسایی پتانسیلهای صادراتی كاشي و سراميك استان آغاز خواهد شد. پس از آن با استفاده از سازو کارهای پژوهشی خاص که شرح تفصیلی آن درطرح پیشنهادی نهايي ارائه خواهد شد، روند های صادراتی كاشي و سراميك را استخراج و با بکارگیری مطالعات گسترده میدانی و از طریق گرد آوری داده های حاصل از تجربیات صادرکنندگان، مطالعات انجام یافته احتمالی در سطح سازمان بازرگانی، مشاوره و همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران و اخذ نظرات خبرگان هر یک از رشته های تخصصی صادراتی بالفعل و امکانات قابل صدور دیگر در سطح استان، عارضه ها ، موانع و مشکلات صادرات و توسعه آن استخراج خواهند گردید. در فاز دوم راهکارهای برون رفت از مشکلات و یا افزایش سطح توانمندیها در قالب خروجی های سه گانه کاربردی در سطح تولید کنندگان، شرکت های صادر کننده و سازمان های حمایتی استان تحت عنوان استراتژی های توسعه صادرات استان ارائه خواهند شد. بر اساس مطالعات مشابه انجام یافته، انتظار آن
 می رود که میزان صادرات كاشي و سراميك استان با عنایت به مزیت های نسبی موجود در سطح استان و حمايت هاي استان و توجه به سطوح رقابت های بین المللی در هر یک از بازارهای هدف افزایش قابل توجه بیاید و راهکارهای افزایش توان رقابتی شرکت های صادرکننده استان نيز افزایش چشمگیر بیابد.

 

منافع طرح و ذینفعان احتمالی:

منافع حاصل از اجرای یافته های این طرح به گروههای ذیل معطوف خواهد بود:

  1. صادرکنندگان كاشي و سراميك در سطح استان، از طریق شناسایی دقیق مزیت ها و تدوین رویه های صادرات رقابتی محصولات خود.
  2. سازمان صنعت معدن و تجارت استان جهت حصول به بخشی از اهداف و چشم انداز توسعه توان صادراتی با عنایت به سند چشم انداز 1404 کشور.
  3. دانشگاهها و موسسات پژوهشی استان.
  4. تولید کنندگان و صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی كاشي و سراميك.
  5. کار جویان و فارغ تحصیلان دانشگاههای سطح استان و پوشش بخشی از دغدغه های دولت در خصوص ایجاد اشتغال.

طول مدت طرح:

بر اساس مطالعات اولیه انتظار می رود این طرح ظرف مدت 5 ماه به نتیجه رسیده و
استراتژی های توسعه صادراتی حاصل از آن تدوین و به کارفرما ی محترم تحویل گردد.

هزينه اجراي طرح:

هزينه اجراي اين طرح 30 ريال برآورد مي شود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای توسعه صادرات صنعتي و كشاورزي استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
30.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند