شما اینجا هستید

عوامل موثر در احیای اخلاق دینی و انسانی در جامعه

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

در راستای فرمایشات پیامبر اکرم (ص) : که همانا من برای اتمام مکارم اخلاقی مبعوث شدم و با توجه به  آسیب های فرهنگی موجود در استان و ارتباط دو سویه بین اخلاق ( مفاهیم انسانی و اجتماعی ) با کاهش بزه ، تحکیم بنیان خانواده و همچنین دین پذیری اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر جوان وهمچنین در راستای ایجاد جامعه سالمتر،  ضرورت مطالعه جامع و راهکارهای موثر احیای اخلاق و مفاهیم انسانی در جامعه و بخصوص در استان قزوین ایجاب میشود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
اخلاق اسلامى و مطالعات بین رشته اى آن - الهیات - عرفان اسلامى – فلسفه – غرب شناسى انتقادى - کارآفرینى و مهار ت افزایى – تاریخ اسلام و ایران و انقلاب اسلامى- مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اسلامى - تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسلام و ایران) - جغرافیای سیاسی
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی کودکان و نوجوانان استان از طریق تشکل ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
5ماه
هزینه پیش بینی شده
30.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند