شما اینجا هستید

چالش های طراحی و ایجاد نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی منطقه ای

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها،سیاست گذاری ها و برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست ، این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشور ها حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود ، بلکه متقابلاً نیز سیاستگذاریها و برنامه ریزی های توسعه اقتصاد و اجتماعی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی ، صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست . اغلب تولید کنندگان آمار در کشور هر کدام خودسرانه بر اساس مفاهیم گوناگون و بر اساس تشخیص خود مبادرت به انجام فعالیت های موازی نموده و لذا در انجام فعالیت ها موازی و تکراری علاوه بر اتلاف وقت و هزینه زیاد ، آمارهای تولید شده نیز به لحاظ آنکه بی برنامه و نا هماهنگ با نیازها تولید شده اند ، نه از دقت و صحت کافی برخوردارند و نه کارایی لازم را در بهره برداری به منظور تصمیم گیری و سیاست گذاری دارند .

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای بهره برداری از رسانه و فضای مجازی جهت توسعه فرهنگ عمومی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند