شما اینجا هستید

بررسی علل و موارد مجوزهای سقط درمانی صادر توسط اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین طی سالهای 1392 الی 1395

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

سقط جنین به عنوان پدیده اجتماعی و درمانی از دیرباز در اکثر جوامع و ملل مرسوم بوده است به خصوص نوع اجتماعی آن در قرن اخیر در جوامعی که از حیث اقتصادی و صنعتی پیش رفته اند بیشتر فزونی یافته و کماکان در حال پیشرفت است در این گونه کشورها قانون گذار به زن اجازه می دهد با صرف هزینه بدون هیچگونه الزام پزشکی سقط جنین نمایند در کشو ما قانونگزار با بهره بردن از دانش فقه و نظرات مراجع مشکل مذکور را از سال 1304 که تنها مواردی از سقط از مجازات معاف است که برای حفظ جان مادر باشد سپس در سال 1355 سقط برای افراد مجرد پذیرفته شد ولی با مخالفت محافل مذهبی  مواجه گردید در سال 1376 با فتوای مقام معظم رهبری سقط برای جنینهای مبتلا به تالاسمی ماژور مجاز شناخته شد و سپس در سال 1381 برای بیماریهای تهدید کننده حیات مادر و موارد ناهنجاریهای جنینی مغایر با حیات بعد از تولد اجازه داده شد و در نهایت در سال 1384 با تصویب مجلس شورای اسلامی سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تاییدیه پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین یا ناقص الخلقه بودن و یا بیماریهای مادر که ادامه بارداری با تهدید جان مادر توام است قبل از چهارماه با رضایت زن مجاز است این پژوهش به هدف شناسایی درصد شیوع علل مادری و جنین و سقط جنینی در مراجعین اخذ مجوز در سالهای 1392 الی 1395 قصد دارد به مسئولین امر با تفکیکی شایعترین علل جنینی به پیشگیری از بروز آنها و تشخیص به موقع برخی از علل کمک کند و همچنین در مورد علل مادری سقط با تشخیص به موقع آنها از وقوع بسیاری از خطرات جانی مادر جلوگیری نماید و ضمنا کمک به شناسایی سایر مصادیق سقط جنیین که در لیستهای تصویب شده نیامد است بنماید .

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
ماده چگال- سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی- گیاهان دارویی- بازیافت و تبدیل انرژی- انرژی های نو و تجدیدپذیر- رمزنگاری و کدگذاری- علوم شناختی و رفتاری
موضوع پژوهش:
زیر محور
رصد آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
20.00میلیون ریال
مدت زمان اجرای طرح
3ماه

چکیده

زمینه و هدف: تعریف علمی سقط جنین عبارتست از: خارج شدن یا تخلیه جنین از رحم قبل از 5 ماهگی یا وزن جنین زیر 500 گرم. سقط جنین می‌تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی رخ دهد سقط درمانی به عنوان یک روش انتخابی عمدی، یکی از راههای مهم پیشگیری از تولد کودکان عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بوده تأثیر به سزایی در پیشگیری از مرگ‌ومیر مادران باردار دارد. آشنایی با انواع ناهنجاریهای جنینی و بیماری‌های مادران باردار و مشخصات دموگرافیک آنها در مناطق مختلف کشور می‌تواند علاوه بر ارائه اطلاعات مفید در خصوص انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و یا بیماری‌های تهدید کننده حیات مادر بومی هر استان ، با افزایش سطح آگاهی‌های جامعه پزشکی و عموم مردم و ترغیب آنها به انجام ارزیابی‌های غربالگری در چهار ماهه اول حاملگی نقش مؤثری را در کاهش تولد کودکان ناهنجار و یا سوق این گروه از مادران به سمت سقط‌های غیرمجاز و غیرایمن ایفا نماید. این مطالعه تمامی مجوزهای سقط درمانی صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی‌ قزوین را طی یک دوره 4 ساله مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری به صورت سرشماری شامل کلیه پرونده‌های سقط درمانی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان قزوین از ابتدای سال 1392 تا ابتدای سال 1396 بود. ابتدا کلیه پرونده‌های سقط جنین از بایگانی استخراج گردید سپس متغیرهای علل مادری و جنینی، نوع نقص خلقتی یا ناهنجاریهای جنینی، نوع بیماری تهدید کننده حیات مادر و مشخصات دموگرافیک شامل سن و تحصیلات مادر و سن حاملگی از پرونده‌ها استخراج و در جداول مربوطه درج گردید سپس نتایج با نرم‌افزار SPSS ورژن 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جداول توزیع فراوانی تهیه گردید.

طی سالهای 1392 تا 1395 مجموعاً تعداد 367 مجوز سقط درمانی صادر شده است که بیشترین آن با 129 نفر مربوط به سال 95 بوده و در مقایسه با 63 نفر سال 1392 بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. ناهنجاری‌های جنینی شایعترین علت صدور مجوز سقط بوده و 4/92 درصد موارد را به خود اختصاص می‌دهد شایعترین ناهنجاریها به ترتیب عبارتند از: ناهنجاری‌های تعداد کروموزومی (6/16%)، هیدروپس جنینی (9/13%) آنانسفالی و آکرانیا (8/12%)، سایر بیماری‌های لوله عصبی (5/9%) میلومننگوسل (5/7%)، تالاسمی ماژور (9/4%)، ناهنجاری‌های اسکلتی (6/4%) ناهنجاری‌های کلیوی (6/4%) و ...

میانگین سن مادران 68/29 سال بوده و دوره‌های سنی 25 تا 30 و 30 تا 35 سال به ترتیب با 3/28% و 7/23% بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند میانگین سن بارداری در زمان صدور مجوز حدود 15 هفته بود و سنین 18 هفتگی با تعداد 108 نفر و 17 هفتگی با 60 نفر مجموعاً 46% موارد را شامل می‌شدند. 3/84% از مادران تحصیلات زیر لیسانس داشتند. از بین بیماری‌های تهدید کننده حیات مادر بیماری‌های قلبی عروقی با اختصاص 4/44% و بعد از آن بیماری‌های اتوایمیون با 5/18% ، کانسرها با 8/14% و بیماری‌های کلیوی با 1/11% شایعترین موارد را شامل می‌شدند.