شما اینجا هستید

بررسی موارد مشکوک ب ایجاد تصادف ساختگی در اداره کل پزشکی قانونی قزوین طی سالهای 94 و 95 و نیمه اول سال 96

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

از انجاییکه در کشور ایران ارقام خسارات ناشی از تصادفات بسیار بالا می باشد لذا عده ای از افراد اقدام به ایجاد تصادفات ساختگی می نمایند تا از این طریق به کسب درآمد بپردازند . در این تصادفات سوانح رانندگی بصورت غیرواقعی صحنه سازی می شوند پس صدمات بصورت غیرواقعی و بارضایت افراد ایجاد می گردند و با ورود به فرایند قانونی درصدد دریافت خسارات خود می باشند که ین ارقام قابل توجهی را شامل می گردد و در واقع این خسارات از منابع دولتی تامین می گردد .در نتیجه در صدد ان هستیم که افرادی که پرونده آن ها تحت عنوان موارد مشکوک به تصادف ساختگی است استخراج و بررسی نماییم تا ضمن دنبال کردن اهداف آموزشی برای سایر همکاران پزشکی قانونی و همکاران قضایی با ارئه راهکار از وارد شده خسارات به منابع مالی دولت جلوگیری شود

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
ماده چگال- سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی- گیاهان دارویی- بازیافت و تبدیل انرژی- انرژی های نو و تجدیدپذیر- رمزنگاری و کدگذاری- علوم شناختی و رفتاری
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای گسترش سطح امنيت در استان در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و قضايي با تأكيد بر رابطه متقابل امنيت و توسعه
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
5ماه
هزینه پیش بینی شده
15.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/10/01
تاریخ پایان
1397/02/30
مدت زمان اجرای طرح
5ماه

چکیده

يکي از روشهاي کلاهبرداري ، از شرکتهاي بيمه گر براي اخذ خسارت جاني ، ايجاد صدمات عمدي ، طي تصادفات ساختگي مي باشد.در این مطالعه ، پرونده های ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی در شهر قزوین و شهرستانهاي ديگر استان ، در سالهای 1394 تاآخر نیمه اول سال 1396 مورد مطالعه گرديده است.از کل موارد ارجاعي تصادفات ، 97 مورد  مشکوک به ايجاد صدمات بدني  طي تصادفات ساختگی بوده اند .روش بررسي مقطعي بوده است و ميزان خسارات وارده در مجموع اين پرونده ها،حدود 28.794.150.000 ریال بوده است. معادل 93.8 درصد مراجعين  مذکر و 6.2درص زن بوده اند.بیشترین فراواني سني افراد در این نوع از پرونده ها ،  سنین 25 الی 30 سال و در رتبه بعدی 26 الی 35 ساله  بوده است ) به ترتیب 35 و 32 درصد از مراجعین) . بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیلات ، "متوسطه"  بوده است . معادل 72.2 درصد افراد ، دارای شغل آزاد بوده اند. محل ايجادصدمات عمدي ، بترتيب ، سر و صورت و گردن ،  اندامهاي فوقاني ، اندام تحتاتی بوده است. در بررسی نوع صدمات ،  ساییدگی سطحی بیشترین فراوانی را داشته است و در رتبه های بعدی بریدگی عمقی ، کبودی و سیاه شدگی نواحي مختلف بدن ، شکستگی استخوان بینی ،  شکستگی استخوان زند اسفل(اولنا) ، شکستگی استخوان زند اعلی(رادیوس)  ،  قرار داشت و شکستگی استخوان دنده و استخوان مهره ، ملاحظه نگرديده است.   بیشترین صدمات ، از نوع صدمات " سطحی" بوده است که به تعداد زیاد ایجاد گردیده است.  و در رتبه هاي بعدی بریدگی های عمقی ، شکستگی دندان  و  استخوان زند اسفل قرار دارند. بنابراين تعداد و محل و عمق صدمات در تشخيص اين صدمات . نقش مهمي دارند