شما اینجا هستید

مطالعه و پژوهش جهت شناسایی و بهره برداری مناسب از فرصت ها و باورهای فرهنگی اجتماعی مردم مناطق مختلف استان به منظور حفظ و بهبود محیط زیست

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

بالابردن و بروز کردن فرهنگ اجتماعی مردم در زمینه محیط زیست و مشارکت مردم در ایجاد محیط زیست پاک و سالم

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در سکونت گاه ها و و محیط های اقتصادی و مسیر های مواصلاتی و مناطق گردشکری منطقه همراه با توسعه همکاری ها با سازمان های بین المللی در جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
150.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند