شما اینجا هستید

بررسی اثرات فیزیولوژی چاقی و افزایش سن بر برخی عوامل موثر در کاهش باروری و شاخص های تولید مثل خروس های گله مادر

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

برسی و آشکار سازی اثرات فیزیولوژی  افزایش وزن و چاقی بزر کاهش عملکرد تولید مثل خروس های گله مرغ مادر -آشکار سازی مکانیسم های سلولی -مولکولی دخیل در کاهش باروری خروس های گله مرغ مادر

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه کشاورزی دانش بنیان (مصرف بهینه آب، تولید محصولات سالم، تکثیر گیاهی و جانوری)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
18ماه
هزینه پیش بینی شده
300.00میلیون ریال
مدت زمان اجرای طرح
12ماه

چکیده

تا این زمان، نتایج حاصل از طرح نشان داده­اند که با افزایش سن بعد از حدود 45 هفتگی، میزان شاخص­های مربوط به اسپرم با شیب ملایم شروع به کاهش خواهند کرد که در هر دو گروه چاق و نرمال این اتفاق رخ خواهد داد.

از آنجایی که خروس­های چاق (سنگین) نسبت به خروس­های نرمال وزن بیشتری دارند و با توجه به وجود همبستگی مابین وزن بیضه­ها و وزن بدن، چاقی در محدوده ایجاد شده در آزمایش حاضر باعث کاهش کیفیت اسپرم نشده و می­توان اینگونه نتیجه گرفت که دلیل افت باروری و حذف خروس­های سنگین در گله، بیشتر مربوط به عدم تعادل در حین جفت­گیری و عدم عمل جفت­گیری مناسب و صدمه به مرغ­ها می­باشد و از لحاظ عملکرد، بیضه­های خروس­های سنگین دچار نقصان نیست.