شما اینجا هستید

پروژه توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات از طریق اتصال امن به شبکه ملی اطلاعات

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به حجم بالای تراکنش اطلاعات و گسترش سرویس های قابل ارائه بر بستر دولت الکترونیک در سال های اخیر ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و سهولت دسترسی به درگاه های ارائه خدمت، طرح ها و برنامه های گسترده ای را پیش بینی نموده است . پر واضح است که ارائه خدمات نرم افزاری و درگاه های دولت الکترونیک در ابتدا نیاز به بستر سازی و گسترش امکانات سخت افزاری و شبکه ای دارد. در این راستا اتصال مراکز و سرور های ارائه دهنده خدمت به شبکه ملی اطلاعات از طریق لینک امن و مطمئن یکی از مهمترین گام ها جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک می باشد. 

زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناورى هسته اى– فناورى هاى نانو و ميكرو – فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى (از جمله مديريت و فناورى آب، خاك و هوا - كاهش آلودگى آب، خاك و هوا - مديريت پسماند- بيابان زدايى - مبارزه با خشكسالى و شورى)- فناورى هاى نرم و فرهنگى.
زیر محور
شناسایی و بستر سازی زمینه ایجاد خدمات نرم افزاری دولت همراه
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
4ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/11/01
تاریخ پایان
1397/02/31

چکیده