شما اینجا هستید

سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال و بررسی نقش آن در توانمندسازی جامعه هدف

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

از آنجائیکه اشتغال موجب توانمندسازی جامعه هدف با توجهبه علاقه مندی و تخصص معلولین و نیازکمندان یکی از اهداف و رسالتهای جدی سازمان بهزیستی بوده ، لذا ایجاد فرصتهای شغلی با استفاده از امکانات و منابع در اختیار میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه هدف باشد آموزش های فنی و حرفه ای ، مهارتهای زندگی و آموزشهای توام با اشتغال به حفظ و پایداری اشتغال های جامعه هدف کمک میکند.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
اخلاق اسلامى و مطالعات بین رشته اى آن - الهیات - عرفان اسلامى – فلسفه – غرب شناسى انتقادى - کارآفرینى و مهار ت افزایى – تاریخ اسلام و ایران و انقلاب اسلامى- مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اسلامى - تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسلام و ایران) - جغرافیای سیاسی
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای کاهش بیکاری و رشد اشتغال در استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند