شما اینجا هستید

بررسی تاثیر افزایش منابع انسانی و مالی دستگاههای نظارتی بر کاهش فساد اداری در دستگاههای اجرایی استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

افزایش توانمندی دستگاه های نظارتی در ابعاد منابع انسانی و مالی می تواند در ارتقاء عملکرد آنها در مقابله با فساد اداری موثر واقع شود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای گسترش سطح امنيت در استان در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و قضايي با تأكيد بر رابطه متقابل امنيت و توسعه
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
5ماه
هزینه پیش بینی شده
50.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند