شما اینجا هستید

مطالعه امکان سنجی و ایجاد برند در حوزه محصولات استراتژیک استان از جمله شیرینی - کشمش-شیرینی-باقلوا- زیتون

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

مطالعه امکان سنجی و ایجاد برند در حوزه محصولات استراتژیک استان از جمله شیرینی وباقلوا و کشمش وزیتون باعث ایجاد ارزش افزوده در این کالاها و شناسایی بهتر این محصولات در کشور و امکان صادرات این محصولات می گردد

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
مطالعه امکان سنجی و روش ایجاد برند در استان قزوین
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
30.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند