شما اینجا هستید

بررسی خواص فیزیک و شیمیایی نوشیدنی بر مبنای هویچ قرمز - لبو -شلغم بر پایه شیر سویا

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به بومی بودن این میوه ها و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از این نوشیدنی ها و گیاهان سالم ضرورت ایجاد می کند و این آنتی اکسیدانها میزان ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی را کاهش می دهدامروزه روند دنیای صنعتی در جهت کیفیت می باشد . کیفیت زندگی یک مفهوم کلی برای بسیاری از مردم است که شامل عادتهای خوردن و نوشیدن نیز می باشد مصرف کننده ها به طور روز افزونی از جوانب تغذیه ای و خواص غذا ها و نوشیدنی هایی که دارای ویتامین ها و مواد معدنی هستند آگاه می شوند و به آن اهمیت می دهند. آبمیوه از نوشیدنی هایی می باشد که دو خاصیت فوق را دارند و با طعم و عطر گوارای خود سرشار از انواع ویتامین ها و مواد معدنی می باشند. اگر چه از گذشته های دور آب میوه ها به روش غیر صنعتی تولید و در نزدیک محل ولی صنعتی به عنوان صنعت آب میوه تقریباً تا سال های 1930 وجود نداشت این صنعت که صنعتی جوان محسوب می شود در کشور های آلمان و سویس بوجود آمد و بعد از سالهای جنگ جهانی به سرعت پیشرفت نمود . آبمیوه یکی از بهترین نوشیدنی هاست که با در اختیار داشتن املاح و ویتامین ها ، ضمن رفع عطش بخش قابل توجهی از نیاز بدن به ویتامین ها را تامین می کند و پزشکان نیز مصرف روزانه آن را توصیه می کنند . هرچند مصرف آبمیوه طبیعی ، تازه و خانگی در اولویت قرار دارد. اما سرعت زندگی ماشینی گاهی فرصت گرفتن آبمیوه در خانه را از مردم صلب می کند و آبمیوه های صنعتی دارای افزودنی ها و شکر اضافی هستند. استاندارد و روشهای آزمون آب میوه جات که بوسیله کمسیون فنی آب میوه جات تهیه و تدوین شده و در پنجاه و پنجمین کمیته ملی استاندارد فرآورده کشاورزی غذایی مورخ 15/10/65 مورد تایید قرار گرفته ، اینکه به استناد ماده یک قانون ماده الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
ارائه راهکارهای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند