شما اینجا هستید

ساخت و طراحی سطل تفکیک زباله از مبدا در سه سطح بیمارستانی، خانگی و شهری

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

تفکیک زباله به صورت اتومات از مبدا و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست 

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
ليزر - فوتونيك - زيست حسگرها – حسگرهاى شيميايى - مكاترونيك - خودكارسازي و روباتيك - نيمرساناها - كشتى سازى - مواد نوتركيب – بسپارها(پليمرها)- حفظ و احياى ذخاير ژني- اكتشاف و استخراج مواد معدنى – پيش بينى و مقابله با زلزله و سيل - پدافند غيرعامل.
موضوع پژوهش:
زیر محور
مطالعه روش هاي بازیافت و بازیاب
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
600.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند