شما اینجا هستید

دستگاه برچسب زنی اتوماتیک فرآورده های پلاسمایی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

تسریع درروند کار فرآورده های پلاسمایی و بالابردن کیفیت محصولات

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
داروهاى جدید و نوترکیب - مدیریت اطلاعات و دانش سلامت - طب سنتى - تجهیزات پزشکى - سلولى و مولکولى - ژن درمانى – فراورده هاى زیستی - فناورى تغذیه
زیر محور
زمینه سنجی و تهیه نرم افزار ها در جهت ترویج و توسعه خدمات عمومی شهروندی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
950.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/08/01
تاریخ پایان
1397/02/01

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند