شما اینجا هستید

تدوین سند راهبردی 5 ساله توسعه بقاع متبرکه استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

1-یررسی وضعیت و ظرفیت های موجود بقاع متبرکه 2- چشم انداز برنامه ای و عملکردی در جهت توسعه بقاع متبرکه 3- لزوم بررسی نقاط قوت و ضعف توسعه همه جانبه بقاع متبرکه 4- لزوم فرهنگ سازی در اجتماع به عنوان یک مرکز فرهنگی

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
اخلاق اسلامى و مطالعات بین رشته اى آن - الهیات - عرفان اسلامى – فلسفه – غرب شناسى انتقادى - کارآفرینى و مهار ت افزایى – تاریخ اسلام و ایران و انقلاب اسلامى- مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اسلامى - تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسلام و ایران) - جغرافیای سیاسی
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
ویژگیهای فرهنگ بومی و مذهبی استان
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
9ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال
مجری طرح
تاریخ شروع
1396/12/26
تاریخ پایان
1397/09/26
پژوهشگر

چکیده