شما اینجا هستید

بررسی مطالعاتی، آزمایشگاهی نمونه نقاشی روی چوب سقف غلام گردشی کاخ چهلستون قزوین و ارائه طرح مرمت

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

از آنجا که عمارت چهل ستون قزوین، تنها کوشک باقی‌مانده از مجموعه کاخ‌های سلطنتی روزگار شاه تهماسب صفوی در قزوین است و بخش های مهمی از نقاشی روی چوب قسمت غلام گردشی این بنا ( راهرو یا پاگردی که پیرامون گنبد، حیاط یا تالار می‌گردد) تخریب شده و نیاز به مرمت دارد، پژوهش در مورد این بنا از ضروریات است. شناسایی شیوه اجرای تکنیک و آسیب های وارد آمده روی نمونه های نقاشی روی چوب موجود در سقف غلام گردشی با روش های آزمایشگاهی و به دست آوردن نتایج آن به منظور حفاظت پیشگیرانه و ارائه طرح مرمت و بازسازی نمونه های این بنا که یکی از بناهای مهم گردشگری است از اهداف اجرای این طرح پژوهشی است.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
حکمت و فلسفه هنر - هنرهای اسلامی ایرانی - هنرهای مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس – اقتصاد هنر - فیلم و سینما – رسانه هاى مجازى با تأکید بر پویانمایی و بازی هاى رایانه ای - معماری و شهرسازى اسلامی- ایرانی - موسیقى سنتى و بومى ایران – ادبیات، شعر و داستا ن نویسى - طراحی هنرى ایرانی اسلامی و لباس و فرش ایرانی
موضوع پژوهش:
زیر محور
حفظ ، احیاء ، مرمت و حراست از میراث فرهنگی ارزشمند استان
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند