شما اینجا هستید

بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

 

استان قزوین با برخورداری از استعدادهای فوق العاده از قبیل مجاورت با پایتخت، وجود راههای مواصلاتی و احداث نیروگاه عظیم شهید رجایی، موقعیت ویژه ای برای گسترش روز افزون صنعت دارد. نقطه قوت استان در جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشد. استان قزوین با دارا بودن کمتر از یک درصد از خاک ایران بیش از 3 درصد از تولید بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. از لحاظ بخش دام و طیور نیز جایگاه ویژه ای در کشور دارد. وجود شهرکهای صنعتی نیز عامل مهم دیگری در جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. بنابراین با بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی بر رشد بخشهای مهم تولیدی می توان اثرات عمده آن را بر اقتصاد استان و وضعیت شاخصهای کلانی همچون اشتغال مشاهده نمود.

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه نیابت ریاست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان است و همچنین با توجه به اهمیت مسئله بهبود محیط کسب و کار، بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی استان ضرورت دارد.

 

 

 

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
عوامل موثر بر رشد اقتصادی استان

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند