شما اینجا هستید

اولویت های پژوهشی استان قزوین در سال 1397 به تصویب رسید


د, 09/13/1396 - 08:58 -- mohammadhadi

اولویت های پژوهشی استان قزوین در سال 1397 به تصویب رسید

اولویت های پژوهشی استان قزوین به تصویب رسید.

به گزارش دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

اولویت های پژوهشی استان قزوین در جلسه مورخ 1397/04/27 کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به تصویب رسید. دستگاه های اجرایی استان موظفند نیازهای پژوهشی خود را در چارچوب اولویت های پژوهشی استان تعریف و در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی استان قزوین ثبت نمایند. پس از تصویب دستگاه متقاضی طرح پژوهشی و پروپوزال منتخب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دریافت کد رهگیری از سامانه سمات، انعقاد قرارداد پژوهشی بلا مانع است.