شما اینجا هستید

برگزاری نشست تخصصی ضرورت آینده پژوهی در سیاستگذاری و برنامه ریزی در قزوین


د, 09/13/1396 - 08:58 -- mohammadhadi

برگزاری نشست تخصصی ضرورت آینده پژوهی در سیاستگذاری و برنامه ریزی در قزوین

روز جهانی آینده

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

بزرگداشت روز جهانی آینده با برگزاری نشست تخصصی ضرورت آینده پژوهی در سیاستگذاری و برنامه ریزی