شما اینجا هستید

بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در استان قزوین از 24 لغایت 29 آذر ماه طبق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

برنامه زمانی.pdf