شما اینجا هستید

فراخوان ایده


دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
پ, 08/01/1399 - 09:28 -- hmasah

فراخوان ایده

دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

به گزارش دفتر ارتباط باجامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فراخوان ایده- دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری