شما اینجا هستید

وضعیت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای درقانون بودجه1399


پ, 08/25/1396 - 10:38 -- mohammadhadi

وضعیت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای درقانون بودجه1399

وضعیت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای درقانون بودجه1399

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

وضعیت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای درقانون بودجه1399