شما اینجا هستید

فراخوان نیازهای پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی قزوین


پ, 08/25/1396 - 10:38 -- mohammadhadi

فراخوان نیازهای پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی قزوین

فراخوان نیازهای پژوهشی

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

    نیازهای های پژوهشی استان قزوین در پنج درجه اهمیت به شرح  جدول ذیل  در جلسه مورخ 02‏‏/03‏‏/1398 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسید. از اعضای هیات علمی  دانشگاهها ‏‏/ مرکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان دعوت می شود در این فراخوان شرکت فرمایند. لازم به ذکر است  پروپوزال صرفا در قالب فرم استاندارد ارائه طرح پژوهشی، قابل دریافت در بخش دستورالعمل های این سامانه،  تدوین و به صورت حضوری حداکثر تا مورخ 1398/04/15  به گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد.

به اطلاع میرساند، مهلت ارسال پروپوزال طرح های پژوهشی تا  تاریخ 31/تیرماه/1398 تمدید گردیده است.

propozal.doc

نیازهای پژوهشی استان ویرایش نهایی 1398.pdf