شما اینجا هستید

جداسازی سالمونلا در مزارع مرغ مادرگوشتی استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

سالمونلوز یکی از بیماریهای عفونی مهم و مشترک بین انسان و حیوانات است که بوسیله­ باکتری­های جنس سالمونلا ایجاد می­شود و سالانه موجب ابتلا و مرگ افراد زیادی از جمعیت­های انسانی و دامی می­گردد  باکتری­های جنس سالمونلا متعلق به خانواده­ ی انتروباکتریاسه هستند. این باکتری­ها میله­ ای کوتاه، گرم منفی، بی­هوازی اختیاری، داخل سلولی اختیاری و غیرهاگ­زا می­باشند و اکثر آن­ها (به جز سالمونلا پلوروم و سالمونلا گالیناروم) با استفاده از تاژک نوع پری­تریش قادر به حرکت هستند  سالمونلاهای بیماری­زای پرندگان شامل سرووارهای غیرمتحرک (شامل سالمونلا پلوروم و گالیناروم)، پاراتیفوئیدها و آریزوناها است. سالمونلا پلوروم و گالیناروم بیمار­ی­زاترین سالمونلاهای پرندگان هسنتد که عمدتاً ماکیان و بوقلمون­ها را مبتلا می­کنند، درحالی که سالمونلاهای پاراتیفوئید طیف وسیعی از میزبانان از جمله پستانداران، پرندگان(ماکیان بومی و صنعتی، بوقلمون، قناری، مرغ عشق، پرندگان حیات وحش و...)، خزندگان، دوزیستان، ماهیها و بی­مهرگان را دارند.  سالمونلوز بيشتر باعث بروز مشكلات روده اي و گاستروانتريت در انسان مي­شود. بيماري­هاي ناشي از سالمونلاها در سراسر دنيا و در اكثر گونه­هاي حيواني مشاهده مي­شود. اين باكتري­ها در دستگاه گوارش مهره داران اعم از پستانداران ، خزندگان وجود داشته و بسته به سروتيپ، شرايط و ميزبان، بيماري­هايي با نشانه ها و عوارض متفاوت ايجاد مي­كنند. عفونت­های پاراتیفوئیدی در پرندگان اغلب بدون نشانه­های درمانگاهی است ولی گاهی اوقات سبب بروز نشانه­های بالینی در جوجه­های خیلی جوان می­شوند که در جوجه ماکیان و جوجه بوقلمون­ها بصورت افتادگی بال­ها، ژولیدگی پرها، تجمع در کنار منبع حرارتی سالن، بی اشتهایی، سستی، لاغری، اسهال آبکی شدید، کوری، لنگش، افزایش تشنگی و نشانه­های عصبی مشاهده میگردند.  سالمونلاهای پاراتیفوئید ممکن است از طریق مصرف غذاهای آلوده به ویژه گوشت پرندگان صنعتی و تخم آنها، گوشت گاو، گوشت گوسفند و خوک به انسان منتقل شوند. عوامل مختلفی در آلودگی مزارع مرغ مادرگوشتی به این باکتری از جمله وجود جوندگان در مزارع، سن و جمعیت گله، عدم اجرای سیاست all in/all out، نوع سیستم پرورش و چگونگی تهیه مواد غذایی و آب و بهداشت تغذیه نقش دارد. در کشورهای مختلف دنیا روی این عوامل مطالعه شده­است ولی وضعيت شيوع بيماري سالمونلا در مزارع مرغ مادر استان و سروتيپ هاي احتمالي آن به طور كامل و دقيق مشخص نيست. لذا خسارات اقتصادي اين بيماري و جنبه بهداشت عمومي آن و تعيين وضعيت موجود كشور و ارائه راه­كارهاي مناسب جهت مبارزه و كنترل اين بيماري را ضروري ساخته است.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
علوم میان رشته اى - بین علوم پایه با علوم بالینی - مقابله با انواع اعتیاد - ایمنى غذایى - امنیت غذایى
موضوع پژوهش:
زیر محور
ارتقاء فناوری و نظام های بهره برداری با توجه به وسعت واحد تولیدی (با اولویت دشت قزوین)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
160.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/10/01
تاریخ پایان
1396/12/25
پژوهشگر
استاد راهنما

چکیده