شما اینجا هستید

بررسی باقیمانده سموم آلاینده ها در محصولات کشاورزی و دامی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

تامین کحصولات کشاورزی و دامی سالم از ضرورت های توسعه پایدار محسوب می شود. عدم توجه به این موضوع موجب گسترش بیماری غیر واگیردار مثل سرطان در مردم خواهد شد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه کشت های ارگانیک و سالم در استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
5ماه
هزینه پیش بینی شده
91.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/07/05
تاریخ پایان
1397/01/31
مدت زمان اجرای طرح
7ماه

چکیده