شما اینجا هستید

بررسی مشارکت اجتماعی اهداکنندگان مستمر استان قزوین در سایر فعالیت های داوطلبانه از جمله شرکت در جمعیت هلال احمر ، فعالیت در کانون ها و مراکز

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

در راستای افزایش توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و کار جمعی در امور فرهنگی و اجتماعی ، این طرح میزان مشارکت اهداکنندگان مستمر خون به عنوان افرادی که به صورت فعال در یک حرکت جمعی و فرهنگی شرکت می کنند، در سایر فعالیت های داوطلبانه و جمعی مورد ارزیابی قرار می دهند و در نهایت میزان ظرفیت و قابلیت اهداکنندگان خون را در بهره گیری از آنها در سایر فعالیت های جمعی که در رفع مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استان قزوین می تواند مفید فایده باشد مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و کار جمعی در امور اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
8ماه
هزینه پیش بینی شده
30.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند