شما اینجا هستید

جدول اولویت های پژوهشی بخش کشاورزی و فرهنگی


جدول اولویت های پژوهشی
د, 05/28/1398 - 14:03 -- reza

جدول اولویت های پژوهشی بخش کشاورزی و فرهنگی

فراخوان نیازهای پژوهشی

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

از اعضای هیات علمی  دانشگاهها ‏‏/ مرکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان دعوت می شود در این فراخوان شرکت فرمایند. لازم به ذکر است  پروپوزال صرفا در قالب فرم استاندارد ارائه طرح پژوهشی، قابل دریافت در بخش دستورالعمل های این سامانه،  تدوین و به صورت حضوری حداکثر تا مورخ 1398/06/05به گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد.

 

                                                                                   جدول اولویت های پژوهشی

فایل پیوست: