شما اینجا هستید

فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران


پ, 08/25/1396 - 12:50 -- mohammadhadi

فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

به گزارش مرکزپژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" را برگزار مي كنند. 

زمان برگزاري هفته نخست آبان ۱۳۹۷

مقارن با «روز آمار و برنامه‌ريزي» و در آستانه چهل‌سالگي استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران

محورها

۱-مباني انديشه‌اي، نظام‌ها ، روش‌ها و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي

  • بررسي تطبيقي نظام‌ها، تكنيك‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ريزي توسعه‌اي در ساير كشورها
  • معرفي آخرين رويكردها و يافته‌هاي حوزه نظري توسعه و برنامه‌ريزي در جهان
  • الزامات نيل به نظريه توسعه بومي و معرفي نظريه‌هاي بومي توسعه ايران
  • نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي
  • ضرورت برنامه‌ريزي براي نيل به توسعه در ايران
  • بايدها و نبايدهاي رشد، توسعه و تعالي ايران
  • جديدترين روش‌ها، تكنيك‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ريزي
  • روش‌هاي ارتقاي كاربست‌پذيري يافته‌هاي پژوهشي در نظام برنامه‌ريزي توسعه
  • مدل‌هاي حكمروايي و برنامه‌ريزي توسعه
  • مدل‌ها و تكنيك‌هاي ترسيم آينده ايران، منطقه و جهان
  • نظام تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه
  • مدل‌هاي بهينه برقراري ارتباط ميان برنامه‌ توسعه و بودجه‌هاي سنواتي
  • نقش برنامه‌هاي توسعه در تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
  • چشم‌انداز، برنامه‌هاي بلندمدت و برنامه‌ريزي توسعه

۲-آسيب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهاي برنامه‌ريزي توسعه در ايران

  • دستاوردها و عمده‌ترين علل موفقيت و شكست برنامه‌هاي توسعه
  • بررسي موانع اقتصادي، زيرساختي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اداري نيل به توسعه در كشور
  • تحولات قانوني و سازمانيِ نهاد برنامه‌ريزي توسعه در ايران
  • نقش نظام نظارت، پايش و رصد، در تحقق اهداف برنامه‌‌هاي توسعه‌
  • حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصويب برنامه‌هاي توسعه
  • نحوه تعامل دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق با نهاد برنامه‌ريزي توسعه

۳-آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي

  • آخرين رويكردهاي نظري در حوزه آمايش سرزمين
  • بررسي مقايسه‌اي تجارب ساير كشورها در حوزه آمايش سرزمين
  • محورهاي مزيت‌دار و پيشران‌هاي توسعه‌اي در استان‌هاي كشور
  • نقش برنامه‌ريزي در دستيابي به تعادل و توازن منطقه‌اي و عدالت سرزميني
  • نقش آمايش سرزمين در بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي

۴-آمار، اطلاعات و فناوري در برنامه‌ريزي توسعه ايران

  • مؤلفه‌هاي طرح نوين‌سازي نظام آماري در كشور
  • ويژگي‌هاي اقلام آماري موردنياز برنامه‌ريزي توسعه‌اي در كشور
  • زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني و نقش آن در برنامه‌ريزي توسعه‌اي
  • برنامه‌ريزي توسعه‌اي و دقت، كفايت و اعتبار آماري
  • فناوري‌هاي نوين قابل كاربرد در حوزه برنامه‌ريزي توسعه

۵-امور فرابخشي و بخشي در برنامه‌ريزي توسعه ايران

  • جايگاه و كاركرد برنامه‌ريزي در ايجاد تحول حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
  • معرفي طرح‌ها و ايده‌هاي نوين و كاربردي، اصلاحات ساختاري در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي
  • آينده‌پژوهي در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
  • مدل برقراريِ سازگاري‌هاي دروني، بيروني و بين‌بخشي در برنامه‌هاي توسعه
  • تمركز و عدم تمركز در برنامه‌ريزي حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
  • بررسي نقش برنامه‌ريزي در بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور

۶-نقش مردم، بخش خصوصي و ذينفعان در تدوين و اجراي موفق برنامه‌هاي توسعه

  • نقش و مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
  • نقش و مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
  • نقش و مشاركت ساير ذينفعان در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
  • چگونگي ايجاد تغيير نگرش در همه ذينفعان براي همراهي با برنامه‌هاي توسعه

 تقويم همايش:

آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات

۳۱ تير ۱۳۹۷

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شرايط كلي

  • خلاصه مقاله حاوي گزيده‌اي يك‌صفحه‌اي از كليه بخش‌هاي مقاله اصلي باشد.
  • مقاله با تعداد صفحات ۲۰ تا ۳۰  (با تعداد واژگان ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰) تهيه و ارسال گردد.
  • مقاله علمي شامل عنوان، چكيده، مقدمه، روش‌شناسي، تشريح مسئله، نتيجه‌گيري و ارائه راهكارهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي ايران باشد.
  • مقالات بايد مستخرج از پژوهش، مطالعه تطبيقي و يا فراتحليل باشد.
  • مقالات آسيب‌شناسي بايد حاوي اطلاعات مربوط به «حقايق آشكارشده» باشند.
  • نگارش مقاله و ارائه پوستر در هريك از محورهاي فراخوان امكان‌پذير مي‌باشد.
  • ارائه‌دهنده؛ نام، ميزان تحصيلات، سمت و رتبه علمي، شماره تماس و آدرس رايانامه خود را درج نمايد.

 

  • مقاله‌دهندگان برگزيده، علاوه بر تقدير و دريافت جايزه، از حمايت برگزاركننده جهت چاپ مقاله در مجلات علمي-پژوهشي مرتبط، بهره‌مند خواهند شد.

 

دبيرخانه همايش

سازمان برنامه‌وبودجه كشور، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

پست الكترونيك:seminar@dfrc.ir

 پايگاه اطلاع‌رساني:https://www.DFRC.ir