شما اینجا هستید

فراخوان نیازهای پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی قزوین


پ, 08/25/1396 - 10:38 -- mohammadhadi

فراخوان نیازهای پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی قزوین

فراخوان نیازهای پژوهشی

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.