شما اینجا هستید

تمدید فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1397 استان قزوین

تمدید فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1397 استان قزوین

فراخوان طرح های پژوهشی سال 1397 استان قزوین تمدید گردید. از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دعوت می شود در صورت تمایل، پروپوزال  خود را در چارچوب اولویت های پژوهشی استان قزوین و در قالب فرم ذیل  تکمیل و حداکثر تا مورخ 1397/5/20 جهت ارسال برای داوری به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان ارائه  فرمایند.

اولویت های پژوهشی سال 1397.pdf

فرم ارائه پروپوزال

آدرس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری : قزوین، چهار راه عمران ، خیابان شهید عباس پور.